Om

En resurs att räkna med!

Om oss


Därför är vi rätt för digByggledningen IB AB är ett konsultbolag grundat 2014 av Jan Bogren och Peter Ingvaldsson.


Vi har våra kunder genom etablerade kontakter efter många år som byggentreprenör.


Verksamheten är inriktad på kalkylering, projekteringsledning och byggledning för bolag i bygg- och fastighetsbranschen.


Kalkylering sker från budgetar i tidiga skeden till detaljerade produktionskalkyler.


Projektering sker utefter beställarens önskemål och samhällskrav med samordning av projekterande konsulter.


Byggledning där vi är projektledare och leder processen med en total- eller generalentreprenör.

Byggledning där vi bemannar platsledning med egen personal.


Som ett led i att kapa kostnader för våra beställare hjälper vi till med inköp som läggs in under beställaren utan påslag från oss.


BYGGLEDNINGEN – En resurs att räkna med


Med vänlig hälsning

Byggledningen IB AB