Tjänster

En resurs att räkna med!

KalkyleringVi utför all typ av kalkylering, från budgetar i tidiga skeden till detaljerade produktionskalkyler.


I tidiga skeden levererar vi nyckeltalsbaserade och erfarenhetssäkrade kalkyler. 


Produktionskalkylerna är detaljerade på artikelnivå och tas fram med våra mängdavtagningsprogram och kalkyleringsprogram som baseras på BSAB-systemet.

Kalkylerna kvalitetssäkras genom rimlighetsbedömning och nyckeltalsbaserade jämförelsekalkyler.


Våra kunder är små och stora fastighetsägare med nyproduktion och ROT-projekt.

ProjekteringVi projekterar och/eller projeketeringsleder alla dina byggprojekt.

Projektering sker ut i från beställarens önskemål samt samhällskraven med samordning av projekterande konsulter.

Vi ser som vår huvuduppgift att till beställaren projektera den bästa ekonomiska helhetslösning med hänsyn till bygg-, drift- och förvaltningskostander.

Vårt nätverk av projekterande konsulter och entreprenörer är en stor tillgång för våra beställare.

Du väljer själv hur delaktig du vill vara i processen.

ByggledningByggledning för oss är både produktionsledning som vi tillsätter med egen erfaren personal eller projektledning där vi leder processen med en total- eller generalentreprenör.


Som ett led i att kapa kostnader kan vi ombesörja inköp av material och entreprenader som läggs in under beställaren utan påslag från oss.

Vi är stolta över att vara HSB:s förstahandsval när det gäller kalkyler för nyproduktion bostäder.