GDPR

En resurs att räkna med!

GDPR


GDPR, General Data Protection Regulation är ett EU-regelverk med syfte att skydda individens personuppgifter och begränsa möjligheten för företag att lagra personuppgiftsdata.


Det handlar bland annat om att:


•En privatperson behöver lämna samtycke för att dennes personuppgiftsdata får sparas

•En privatperson ska kunna kräva att data anonymiseras eller tas bort

•Det måste finnas ett tydligt syfte som motiverar varför data inhämtas och lagras

•Företag måste ha rutiner för att säkerställa att inte personuppgiftsdata hamnar i fel händer

 

Vi på Byggledningen IB AB arbetar aktivt för att underlätta för våra kunder att följa denna lag genom att utarbeta processer för hur data lagras, var den lagras och hur den anonymiseras när så önskas.


POLICY AVSEENDE INTEGRITET


Denna policy avseende integritet beskriver hur Byggledningen IB AB samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.


Read More

BEGÄRAN OM REGISTERUTDRAG ELLER RADERING


För att kunna vidta åtgärder enligt dina önskemål så behöver vi få denna begäran skriftligt från dig. Fyll i blanketten, signera och skicka blanketten till Byggledningen


Read More