Hem

En resurs att räkna med!

Byggledningen


Din projektpartner


Med vår omfattande erfarenhet inom alla områden i byggsektorn är vi alltid rätt samarbetspartner för dig i dina projekt och fastigheter.

Vi hjälper fastighetsägare, förvaltare och byggherrar från idé genom alla skeden, från bygglovsprocessen och produktion till förvaltning.


Nedan följer några områden där vi verkar och är en resurs att räkna med.

  •  Kalkylering
  • Projektering & projekteringsledning
  • Byggledning & produktionsledning
  • Nyproduktion
  • ROT projekt
  • Energieffektiviseringar
  • VUP, Vård & UnderhållsPlaner

Kalkylering


 

Från budgetar i tidiga skeden till detaljerade produktionskalkyler.

Projektering


 

Utefter beställarens önskemål och samhälletskrav med samordning av projekterande konsulter.

Byggledning


 

Byggledning för oss är både produktionsledning med vår personal eller projektledning där vi leder processen med en total- eller generalentreprenör.

BYGGLEDNINGEN


Huvudkontor

Djursholmsvägen 36 A

183 52 Täby


BYGGLEDNINGEN IB AB


Postadress

Djursholmsvägen 36 A

183 52 Täby

Bankgiro 546-5174

Org.nr 556971-9767